Friday, 03 July, 2020

2 lao động “chui” bị đánh tử vong bên Trung Quốc

05/11/2019 Báo điện tử Dân trí

Do mâu thuẫn, 2 lao động người Thanh Hóa làm việc “chui” bên Trung Quốc đã bị nhóm người Việt Nam cũng lao động bất hợp pháp tại đây đánh tử vong. Ngày 5/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho Read more…

VFF và HLV Park Hang Seo chính thức đạt thoả thuận gia hạn hợp đồng

Báo điện tử Dân trí

Sau thời gian dài đàm phán, VFF và HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt lại bản hợp đồng gia hạn. Hiện hai bên đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi công bố với dư luận. Read more…

Đại biểu bức xúc việc Công ty nước sạch sông Đà “xả bừa” nước súc rửa bể

Báo điện tử Dân trí

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung bức xúc với việc Công ty nước sạch sông Đà xả hàng ngàn mét khối nước súc rửa bể chứa ra suối Đồng Bãi, huyện Thạch Thất, Hà Read more…

2 lao động “chui” bị đánh tử vong bên Trung Quốc

Báo điện tử Dân trí

Do mâu thuẫn, 2 lao động người Thanh Hóa làm việc “chui” bên Trung Quốc đã bị nhóm người Việt Nam cũng lao động bất hợp pháp tại đây đánh tử vong. Ngày 5/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho Read more…

VFF và HLV Park Hang Seo chính thức đạt thoả thuận gia hạn hợp đồng

Báo điện tử Dân trí

Sau thời gian dài đàm phán, VFF và HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt lại bản hợp đồng gia hạn. Hiện hai bên đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi công bố với dư luận. Read more…

Đại biểu bức xúc việc Công ty nước sạch sông Đà “xả bừa” nước súc rửa bể

Báo điện tử Dân trí

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung bức xúc với việc Công ty nước sạch sông Đà xả hàng ngàn mét khối nước súc rửa bể chứa ra suối Đồng Bãi, huyện Thạch Thất, Hà Read more…

2 lao động “chui” bị đánh tử vong bên Trung Quốc

Báo điện tử Dân trí

Do mâu thuẫn, 2 lao động người Thanh Hóa làm việc “chui” bên Trung Quốc đã bị nhóm người Việt Nam cũng lao động bất hợp pháp tại đây đánh tử vong. Ngày 5/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho Read more…

VFF và HLV Park Hang Seo chính thức đạt thoả thuận gia hạn hợp đồng

Báo điện tử Dân trí

Sau thời gian dài đàm phán, VFF và HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt lại bản hợp đồng gia hạn. Hiện hai bên đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi công bố với dư luận. Read more…

Đại biểu bức xúc việc Công ty nước sạch sông Đà “xả bừa” nước súc rửa bể

Báo điện tử Dân trí

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung bức xúc với việc Công ty nước sạch sông Đà xả hàng ngàn mét khối nước súc rửa bể chứa ra suối Đồng Bãi, huyện Thạch Thất, Hà Read more…

2 lao động “chui” bị đánh tử vong bên Trung Quốc

Báo điện tử Dân trí

Do mâu thuẫn, 2 lao động người Thanh Hóa làm việc “chui” bên Trung Quốc đã bị nhóm người Việt Nam cũng lao động bất hợp pháp tại đây đánh tử vong. Ngày 5/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho Read more…

VFF và HLV Park Hang Seo chính thức đạt thoả thuận gia hạn hợp đồng

Báo điện tử Dân trí

Sau thời gian dài đàm phán, VFF và HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt lại bản hợp đồng gia hạn. Hiện hai bên đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi công bố với dư luận. Read more…

Đại biểu bức xúc việc Công ty nước sạch sông Đà “xả bừa” nước súc rửa bể

Báo điện tử Dân trí

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung bức xúc với việc Công ty nước sạch sông Đà xả hàng ngàn mét khối nước súc rửa bể chứa ra suối Đồng Bãi, huyện Thạch Thất, Hà Read more…

2 lao động “chui” bị đánh tử vong bên Trung Quốc

Báo điện tử Dân trí

Do mâu thuẫn, 2 lao động người Thanh Hóa làm việc “chui” bên Trung Quốc đã bị nhóm người Việt Nam cũng lao động bất hợp pháp tại đây đánh tử vong. Ngày 5/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho Read more…

VFF và HLV Park Hang Seo chính thức đạt thoả thuận gia hạn hợp đồng

Báo điện tử Dân trí

Sau thời gian dài đàm phán, VFF và HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt lại bản hợp đồng gia hạn. Hiện hai bên đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi công bố với dư luận. Read more…

Đại biểu bức xúc việc Công ty nước sạch sông Đà “xả bừa” nước súc rửa bể

Báo điện tử Dân trí

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung bức xúc với việc Công ty nước sạch sông Đà xả hàng ngàn mét khối nước súc rửa bể chứa ra suối Đồng Bãi, huyện Thạch Thất, Hà Read more…